වර්ෂ 2016 ක්වූ  අගෝස්තු 10 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා
තානාපති

තානාපති

ඔන්න මේ කියන දේ සිද්ධ වුණේ මහාචාර්ය ආරියරත්න කළුආරච්චිගේ තුන් බිය නෙළුම් පොකුණේ වේදිකා වූදා. මහාචාර්යතුමා තමන්ගේ වික්‍රමය පෙන්වන්න සම්භාව්‍ය අමුත්තන් රැසකටත් මේ සඳහා ආරාධනා කොට තිබුණා. සරසවි බුක්ෂොප් අධිපති එච්. ඩී. ප්‍රේමසිරි මහත්තයත් ඒ අතරෙහි විය. ඔහු ඉතින් නියමිත වේලාවට එතැනට ආවා. පිළිගැනීමට හිටපු කෙනෙක් ආරාධනා පත්‍රය එහෙම බලලා ප්‍රේමසිරි මහත්තයව අසුනක වාඩි කළා. ක්‍රමයෙන් ශාලාව පිරුණා. ප්‍රේමසිරි මහත්තයා දෙපැත්ත බලද්දී තම දෙපැත්තේ වාඩිවෙලා ඉන්නවලු තානාපතිවරු දෙදෙනෙක්. සාමාන්‍යයෙන් එකම පේලියක වාඩි වෙන්නේ සමාන තනතුරු ඇති අයනේ. එහෙත් මේ පේලියේ ඉන්නේ තානාපතිවරුලු. ඔය අතරේ පිටුපස ඉන්න කෙනෙක් ප්‍රේමසිරි මහත්තයගෙන් අහැව්වලු ප්‍රේමසිරි මහත්තයෝ ඔබතුමාට තානාපතිකමක් ලැබුණද කියලා. එතකොට කලබල වෙලා බලද්දී ප්‍රේමසිරි මහත්තයා එවලෙ තමයි දැනගෙන තියෙන්නේ තමන් මේ වාඩි වෙලා ඉන්නේ තානාපතිවරුන්ට වෙන්කරපු පේලියක කියලා. කොහොම හරි එතැන හිටපු බොහෝ තානාපතිවරු ප්‍රේමසිරි මහත්තගෙන් පොත් මිලදී ගත්තු අය. එබැවින් ඔවුන් හා සුහද වෙලාම තුන්බිය බලන්න ඔහුට පුළුවන් වුණාලු.