වර්ෂ 2016 ක්වූ  සැප්තැම්බර් 07 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා
යාපනය අන්තර්ජාතික සිනමා උලෙළේ කාලසටහන

යාපනය අන්තර්ජාතික සිනමා උලෙළේ කාලසටහන

තල්වැට පැන නිල්වන පෙතකට යා වෙන්නයි එන්න යාපනය අන්තර්ජාතික සිනමා උලෙළට...

සැප්තැම්බර් 15

මැජෙස්ටික් සිනමා සංකීර්ණය (යාපනය)

පෙ.ව 10.30

සමාරම්භක චිත්‍රපටය

OTTAYAAL PAATHA (THE NARROW PATH)

Satish & santosh Babusenan

(ඉන්දියාව)

ප.ව 3.30
අමාවක (INVISIBLE MOON)

විජිත ගුණරත්න

(ශ්‍රී ලංකාව)

ප.ව 6.00
පුත්තු සහ පියවරු (SONS AND FATHERS)

සිවමෝහන් සුමති

(ශ්‍රී ලංකාව)

යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ කයිලාසපති ශ්‍රවණාගාරය

ප.ව 1.00
අහස් ගව්ව

ආචාර්ය ධර්මසේන පතිරාජ

ශ්‍රී ලංකාව

ප.ව 3.30
CLEO DE CINQ A SEPT

Agnès Varda
(ප්‍රංශය)

ප.ව 6.00
HOUSE WITHOUT ROOF

Soleen Yusef
(ජර්මනිය)

සැප්තැම්බර් 16

යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ කයිලාසපති ශ්‍රවණාගාරය

පෙ.ව 10.30
පාර දිගේ

ආචාර්ය ධර්මසේන පතිරාජ

(ශ්‍රී ලංකාව)

ප.ව 1.00
SANS TOI NI LOI

Agnès Varda
(ප්‍රංශය)

ප.ව 3.30
ROSALIE BLUM

Juliaen Rappeneau
(ප්‍රංශය)

ප.ව 6.00
VINO DENTRO

Ferdinando
Vicentini Orgnani

(ඉතාලිය)

මැජෙස්ටික් සිනමා සංකීර්ණය (යාපනය)

ප.ව 3.30
SOMETHING IN BLUE

Yunbo Li

(චීනය)

ප.ව 6.00
YELLOW BIRD

K Rajagopal
(සිංගප්පූරුව)

HNB ශ්‍රවණාගාරය (යාපනය)

පෙ.ව 9.00

වැඩමුළුව

ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්තා චිත්‍රපට නිර්මාණකරණයේදී මුහුණ දෙන ප්‍රායෝගික ගැටලු

S.Sometharan

(පෙ.ව 9.30 - ප.ව12.30)

ප.ව 1.00

කෙටි චිත්‍රපට දැක්ම

ප.ව 6.00
COLETTE
 

dir. Milan Cieslar
(ස්ලොවැකියාව)

ප.ව 8.15
බඹරු ඇවිත්

ආචාර්ය ධර්මසේන පතිරාජ

(ශ්‍රී ලංකාව)

සැප්තැම්බර් 17

යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ කයිලාසපති ශ්‍රවණාගාරය

පෙ.ව 10.30
AT EYE LEVEL

EviGoldbrunner,
Joachim Dolhop
f
(ජර්මනිය)

ප.ව 1.00
JACQUOT DE NANTES

Agnès Varda
(ප්‍රංශය)

ප.ව 3.30

BURNING MEMORIES (වාර්තා චිත්‍රපටය)

S.Someetharan

(ශ්‍රී ලංකාව)

සහ

IS IT TOO MUCH TO ASK?

(වාර්තා චිත්‍රපටය)

Leena Manimekalai

(ඉන්දියාව)

ප.ව 6.00

A UNITED KINGDOM

Amma Asante

(එක්සත් රාජධානිය)

මැජෙස්ටික් සිනමා සංකීර්ණය (යාපනය)

ප.ව 3.30

දිසිදි පත් (WITHERED LEAF)

දුමින්ද සංජීව

(ශ්‍රී ලංකාව)

ප.ව 6.00

WASTELANDS

Miriam Heard
(චිලී)

HNB ශ්‍රවණාගාරය (යාපනය)

පෙ.ව 9.00

වැඩමුළුව

සංස්කෘතික සහ ස්වදේශික සිනමාවේ සාරධර්ම සහ දේශපාලනය

ආචාර්ය එතමි බෝෂන්

(පෙ.ව 9.30 - ප.ව 12.30)

පෙ. ව 1.00

කෙටි චිත්‍රපට දැක්ම

ප. ව 6.00

PANAI MAKKADU

කේසවරාජන් නවරත්නම්

(ශ්‍රී ලංකාව)

ප. ව 8.15

FOXFIRE

Laurent Cantet
(කැනඩාව)

සැප්තැම්බර් 18

යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ කයිලාසපති ශ්‍රවණාගාරය

පෙ.ව 10.30

LES GLANEURS ET LA GLANEUSE

Agnès Varda
(ප්‍රංශය)

ප.ව 1.00

සොල්දාදු උන්නැහේ

ආචාර්ය ධර්මසේන පතිරාජ

(ශ්‍රී ලංකාව)

ප.ව 3.30

REG DOG TRUE BLUE

Kriv Stenders

(ඔස්ට්‍රේලියාව)

ප.ව 6.00

THE DIVINE ORDER

Petra Volpe

(ස්විට්සර්ලන්තය)

මැජෙස්ටික් සිනමා සංකීර්ණය (යාපනය)

ප.ව 3.30

TRAMPOLINE
Katarina

ZrinkaMatijevic
(ක්‍රොඒෂියාව)

ප.ව 6.00

රතු සමනල හීනයක්

(RED BUTTERFLY DREAM)

ප්‍රියන්ත කළුආරච්චි

(ශ්‍රී ලංකාව)

සැප්තැම්බර් 19

යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ කයිලාසපති ශ්‍රවණාගාරය

පෙ.ව 10.30

TO SEE THE SEA

JiříMádl
(චෙක් ජනරජය)

ප. ව 1.00

TWO LOTTERY TICKETS

dir. Paul Negoesu
(රුමේනියාව)

ප. ව 3.30

RACE

Stephen Hopkins
(අමෙරිකා එක්සත් ජනපදය)

ප. ව 6.00

WATERBOYS

Robert Jan Westdjik
(නෙදර්ලන්තය)

මැජෙස්ටික් සිනමා සංකීර්ණය (යාපනය)

ප. ව 3.30

HARIKATHA PRASANGA

Ananya Kasaravalli
(ඉන්දියාව)

ප. ව 6.00

MANHOLE

Vidhu Vincent
(ඉන්දියාව)

සැප්තැම්බර් 20

යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ කයිලාසපති ශ්‍රවණාගාරය

පෙ.ව 10.30

PILECKI

Mirosław Krzyszkowski
(පෝලන්තය)

ප.ව 1.00

මතුයම් දවස

ආචාර්ය ධර්මසේන පතිරාජ

(ශ්‍රී ලංකාව)

ප. ව 3.30

ආචාර්ය ධර්මසේන පතිරාජගේ සිනමාකරණය පිළිබඳ සාකච්ඡාව

මැජෙස්ටික් සිනමා සංකීර්ණය (යාපනය)

පෙ.ව 10.30

THARAMANI

Ram
(ඉන්දියාව)

ප.ව 3.30

FOR A SON

සුරංග කටුගම්පල

(ඉතාලිය, ශ්‍රී ලංකාව)

ප.ව 6.00

සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය

දැවෙන විහඟුන් (BURNING BIRDS)