රූකඩ පැංචි සඳහා සිනමාවේ යෝධයන් දෙපොළක් එක්වේ

ඔක්තෝබර් 1, 2020

කල්පන සහ වින්දන දෙසොහොයුරන් විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද රූකඩ පැංචි සිනමාපටය ප්‍රදර්ශනය වෙනුවෙන්  දේශීය සිනමාවේ පුරෝගාමී සමාගමක් වූ සීමාසහිත සිලෝන් තියටර්ස් සමාගම සහ තවත් කීර්තිමත් එවැනි ප්‍රදර්ශන සමාගමක් වන ඊ. ඒ. පී. සමාගම අත්වැල් බැඳ ගනියි. 

එම සිනමාපටයේ මංගල දර්ශනය දා සිලෝන් තියටර්ස් ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරි ප්‍රවීන් ඩේවිඩ් සහ ඊ. ඒ. පී. සිනමා සමාගමේ ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරී ජීවක පල්ලේගම චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂවරුන් දෙදෙනා සමඟ සේයාරුවකට පෙනී සිටි අයුරුයි මේ.