ජයකොඩි සෙනෙවිරත්න ලියූ ‘බ්‍රවුන් සහ වයිට්’

ඔක්තෝබර් 8, 2020

රාජ්‍ය සම්මාන දිනූ ‘කුමාරිහාමි’ සහ ‘සුධාරි’, ‘දිසාපාමොක්’, ‘කැලේ ගස’, ‘අක්වැල්ල’, ‘ටිකිරි හාමු’ වැනි ජනප්‍රිය නවකතා රැසක් රචනා කළ ජයකොඩි  සෙනෙවිරත්න ලියූ ‘බ්‍රවුන් සහ වයිට්’ යොවුන් නවකතාව ඉකුත්දා  කොළඹ මරදානේ පූජ්‍ය ඇස්. මහින්ද හිමි මාවතේ දයාවංශ ජයකොඩි සහ  සමාගමයේ නව පොත් ප්‍රදර්ශනාගාරයේදී නිකුත් කෙරිණ.