ගිගුරුම් නාදය

ඔක්තෝබර් 8, 2020

විද්‍යා ප්‍රබන්ධක ප්‍රභාත් මිරිහාගල්ල විසින් රචිත නවතම ග්‍රන්ථය ගිගුරුම් නාදය කෘතිය පසුගිය දින දයාවංශ ජයකොඩි ප්‍රකාශනයක් ලෙස එළිදැක්විණි.

මනුෂ්‍යත්වයේ බලකාමය හමුවේ මේ මිහිකත යුද සංග්‍රාමවලින් විනාශව ගියහොත් මිනිසාගේ පැවැත්ම කෙසේ වනු ඇත්ද? මෙවැනි ප්‍රශ්නවලට විද්‍යාත්මකවද,  දාර්ශනිකව ද පිළිතුරු සපයමින් ලෝකයේ කීර්තිමත් විද්‍යා ප්‍රබන්ධ  ලේඛකයන් සත් දෙනකු විසින් ලියන ලද කතා එකතුවක් ලෙස මෙම ග්‍රන්ථය  රචනා කර ඇත.