‘මම’ අන්තර්ජාතිකයට

ඔක්තෝබර් 8, 2020

හර්ෂණ වික්‍රමසිංහ තිර රචනය ලියා අධ්‍යක්ෂණය කළ ‘මම’ කෙටි චිත්‍රපටයේ සියලු වැඩ කටයුතු ඉකුත් දා නිමා විය. එය අන්තර්ජාතික සිනමා උලෙළ ඉලක්ක ගතකොට නිර්මාණය වූවකි. සඳුන් බණ්ඩාර, කාංචනා විමලරත්න, පැතුම් වීරසිංහ, විදානගේ එස්. කුමුදු සහ කුමුදුනී එහි ප්‍රධාන චරිත නිරූපණය කළහ. මංජුල සූරියආරච්චි කැමරා අධ්‍යක්ෂවරයාය. ‘මම’ කෙටි චිත්‍රපටය අයි එස් තියෙටර් ඉදිරිපත් කිරීමකි.