ආයුබෝවන් මහනුවර රීගල්

පෙබරවාරි 4, 2021

මෙරට පැරැණිතම සිනමාශාලාව වන මහනුවර රීගල් එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කිරීමට සූදානම් වන වග සරසවියට වාර්තා විය. වසර සියයකට වඩා පැරණි මේ සිනමාශාලාව මුල් යුගයේදී නෘත්‍යශාලාවකි. 1924දී මදාන් තියටර්ස් සමාගම පවරාගැනීමෙන් පසු එම්පයර් නමින් පැවැති එම ශාලාවේ චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනය ආරම්භ විය. පසුකාලීනව එනම් 1939දී සීමාසහිත සිලෝන් තියටර්ස් සමාගම එම සිනමාශාලාව මිලයට ගන්නා ලදී. එම්පයර් රීගල් නමට පරිවර්තනය වන්නේ එතැන් සිටය. සීමාසහිත සිලෝන් තියටර්ස් සමාගම යටතේ පැවති කොළඹ රීගල් සිනමා ශාලාවට අනුරූපීව මහනුවර රීගල් යනුවෙන් එය හඳුන්වන්නට පටන් ගත්තේය. කොළඹ රීගල් සිනමශාලාව හා මරදාන එල්ෆින්ස්ටන් රංගශාලාවටත් වඩා පැරණි ශාලාවක් ලෙස නුවර රීගල් සිනමාශාලාව හඳුන්වා දිය හැකිය. මේ වන විට එය කඩා ඉවත් කිරීමට චිත්‍රපට සංස්ථාවෙන් අවසර ඉල්ලා ඇති බවට වාර්තා වන අතර, එම භූමියේ නවතම සිනමා සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීමටද නියමිතය.