‘සිනමාහල් විවෘත කිරීමට අපි සූදානම් ද?’ සරසවිය සිකුරාදා භාෂණයට

ජූලි 15, 2021


දේශිය සිනමාවේ අභිවෘද්ධිය පතමින් සරසවිය පසුගිය 2 වැනි දා සිට ඇරඹූ සරසවිය සිකුරාදා භාෂණය මාර්ගගත (ඔන්ලයින්) කතාබහ යටතේ මෙවර එනම් 16 වැනි සිකුරාදා දින සවස 6.30ට සූම් තාක්ෂණ ඔස්සේ සිනමාහල් විවෘත කිරීමට අපි සූදානම්ද? යන මැයෙන් පැවැත්වෙනු ඇත. මෙවර සිනමාවේදී අශෝක හඳගම, චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශක, නිෂ්පාදක හා ආනයනකරු අනුර ජසෙන්තුලියන හා දෙරණ ප්‍රධාන විධායක නිළධාරි හා සිනමා ව්‍යාපාර විශ්ලේෂක ලක්සිරි වික්‍රමගේ මේ සඳහා සහභාගි වනු ඇත.

Zoom Link -
https://zoom.us/j/4905939347