උපන්දින සහ සැමරුම්

පෙබරවාරි 23 දා උපන්දින

රංගන ශිල්පිනී අශි නානායක්කාර
162, 8 වන මාවත, නිව් සිටි, බටකැත්තර, පිළියන්දල
රංගන ශිල්පී රුවන් වික්‍රමසිංහ
23 කේ 1/3, දාබරේ මාවත, නාරාහේන්පිට, කොළඹ 5
0714-178573
නවකතාකරු, කිවිඳු මහින්ද ප්‍රසාද් මස්ඉඹුල
68 ඒ 116, ඉසුරු මාවත, ගම්පහ පාර, යක්කල
077-3527337
රංගන ශිල්පී, පරිවර්තක සම්පත් පෙරේරා
27/2, ජයගත් පාර, නාවින්න, මහරගම
071-5199400
කලා අධ්‍යක්ෂ සුජීව පරණහේවා
‘වාසනා’ නාඔටුන්න, කැකණදුර, මාතර
0777-755103
නාට්‍යවේදී ප්‍රේමකුමාර කරුණාරත්න
524, ගල්ඒදඹුගොඩ, හොරණ
071-4861623
රංගන ශිල්පී ජයසේකර අපොන්සු
294/42, 16 වන පටුමග, හංසගිරි පාර, ගම්පහ
077-9774204
ගායක බණ්ඩාර අතාවුද
4/2, සිරිමල් උයන, ගුන්නෑපාන
077-3513512

පෙබරවාරි 23 දා සැමරුම්

2012 - ලේඛක, විචාරක ඊ. එම්. ජී. එදිරිසිංහ -1939 - 2012
2011 - ගායක ජේ. ඒ. හෙක්ටර් සිල්වා - 1943 - 2011
2007 - ‘සරසවිය’ හිටපු කර්තෘ, රංගන ශිල්පී සුසිල් ගුණරත්න - 1956 - 2007
2007 - කැමරා ශිල්පී ලිනී ද කොස්තා
2006 - මාධ්‍යවේදී, ලේඛක දීප්ත ලීලාරත්න - 1938 - 2006
1989 - ගායක ලතීෆ් බායි
1980 - ගීත රචක එම්. ඩබ්ලිව්. එස්. එස්. විජේසිරි - 1902 - 1980