උපන්දින සහ සැමරුම්

ජනවාරි 19 දා උපන්දින

ගායක ගයාන් පෙරේරා
437, ගාලු පාර, රත්මලාන
හිරු එෆ් එම් නිවේදක කණිෂ්ක මීගස්මුල්ල
59, මහ කන්ද, පේරාදෙණිය
071-6662838,
රංගන ශිල්පී කලා අධ්‍යක්ෂ ප්‍රියාන් අනුර ශ්‍රී
118, තිස්ස මාවත, පහළ විජය පුර, අනුරාධපුර
0776912667
හඬ කැවීම් ශිල්පිනී ඉනෝකා බොතේජු බණ්ඩාර
69 බී, ජය පාර, උඩහමුල්ල, නුගේගොඩ
0714-448918
රංගන ශිල්පිනී ගයනා සුදර්ශනී සමරසේකර
25, තැන්න, රදාවාන
072-3280848
ගායක යසපාල පෙරේරා
163/1/සී, තුරු සෙවන මාවත, කොස්ගහහේන, පන්නිපිටිය
071-1538038
නවකතා කතුවරිය සෝමා ජයකොඩි
ගඟ පාර, මැදගම, බණ්ඩාරගම
071-9500435
ගායක වෝල්ටර් ප්‍රනාන්දු
197/8, අබේසේකර මාවත, වටරප්පල පාර, ගල්කිස්ස
0777-474684
රංගන ශිල්පී බුද්ධි වික්‍රම
36, 2/2, වෑකඩ පාර, මාලපල්ල, හෝමාගම
0777-220070

ජනවාරි 19 දා සැමරුම්

2008 - ලේඛක, ගත්කරු ද්‍ර. දු. න. වීරකෝන් - 1930 - 2008
1919 - නවකතාකරු ඇල්බට් ද සිල්වා - 1866 - 1919