උපන්දින සහ සැමරුම්

නොවැම්බර් 18 දා උපන්දින

රංගන ශිල්පී ටෙරී ජයසිංහ
ඩී-145, කෙලින් වීදිය, ඇහැලියගොඩ
071-9272566
මාධ්‍යවේදී, ලේඛක වරුණ අබේකෝන්
97/2, විජය පාර, සාලමුල්ල, කොළොන්නාව
රංගන ශිල්පී වසන්ත කොටුවැල්ල
45, පාසිහේන පාර, වරාගොඩ, කැලණිය
077-6955210
කලා ශිල්පී සම්බන්ධීකාරක පිය විජය ෆොන්සේකා
259/2, සෙත්සිරි මාවත, කොස්වත්ත, බත්තරමුල්ල
011-2791068
ලේඛිකා කුසුම් දිසානායක
158, 3 වන පටුමග, එගොඩවත්ත පාර, බොරලැස්ගමුව
011-2801955

නොවැම්බර් 18 දා සැමරුම්

1999 - සංගීත අධ්‍යක්ෂ සරත් දසනායක - 1942 - 1999
1994 - අධ්‍යක්ෂ විජය ධර්ම ශ්‍රී - 1936 - 1994
1993 - රංගන ශිල්පී සෙබස්තියන් ජයසිංහ - 1933 - 1993