උපන්දින සහ සැමරුම්

පෙබරවාරි 20 දා උපන්දින

රංගන ශිල්පී ඩේමියන් ජයලත්
එෆ් 60, දික්හේන, කෑගල්ල
072-4503118
රංගන ශිල්පිනී රත්නශීලා පෙරේරා
63, ශ්‍රී මේධානන්ද මාවත, ලක්ෂපතිය, කටුබැද්ද, මොරටුව
0777-827503
මාධ්‍යවේදී, ලේඛක රමේශ් උවයිස්
40 1/2, කෙන්ට් පාර, දෙමටගොඩ, කොළඹ 9
077-3811793
අධ්‍යක්ෂ දයාරත්න රටගෙදර
30/6, දියකඩහේන පාර, තලපත්පිටිය, නුගේගොඩ
0777-482476
රංගන ශිල්පී රංජිත් රූබන්
විල්බාව පාර, වඳුරාගල, කුරුණෑගල
072-4111406

පෙබරවාරි 20 දා සැමරුම්

2016 - සංගීතවේදී එස්. ඩී. ජයසේකර - 1930 - 2016
2008 - ගීත රචක සරච්චන්ද්‍ර ආටිගල - 1928 - 2008
1994 - ගුවන් විදුලි නිවේදක, කිවිඳු යූ. ඒ. එස්. පෙරේරා (සිරි අයියා) 1917 - 1994