උපන්දින සහ සැමරුම්

දෙසැම්බර් 14 දා උපන්දින

රංගන ශිල්පිනී නදීශානි නවරත්න
29/3, රුක්මලේ පාර, පන්නිපිටිය
- 0777-861834
කැමරා ශිල්පී, අධ්‍යක්ෂ ත්‍රිසූල දීප තඹවිට
111/25 ඒ, විෂ්ණු කෝවිල පාර, නැදිමාල, දෙහිවල
- 072-3350290
රංගන ශිල්පී අනුර ශ්‍රීනාත් පෙරේරා
267/4 බී, ඉහළ බියන්විල, කඩවත
- 072-3440220
වේශ නිරූපණ ශිල්පී තරංග රුක්මල්වල
78 ඊ, ජයසිංහ මාවත, මාඹුල්ගොඩ, කොට්ටාව
- 077-0825190

දෙසැම්බර් 14 දා සැමරුම්

2001 - රංගන ශිල්පී හර්බට් අමරවික්‍රම - 1931 - 2001
1991 - චිත්‍රපට සම්බන්ධීකාරක එම්. එස්. ධනරත්නම්
1980 - ‘සරසවිය’ හිටපු කර්තෘ ධර්මදාස බොතේජු - 1920 - 1980