උපන්දින සහ සැමරුම්

අප්‍රේල් 20 දා උපන්දින

2010 - නාට්‍යවේදී විපුල විදානගමගේ - 1958 - 2010
ගායිකා දෙව්මී දිසානායක
බි-50-ජී-2, මාලිගාවත්ත මහල් නිවාස, කොළඹ 10
011-2330173
රංගන ශිල්පිනී හෙලන් ජයවර්ධන
173, ලේක් සිටි, ජාඇල
071-6202522
නිෂ්පාදිකා අනූෂා බෙම්මුල්ල
14/2, බෙම්මුල්ල
077-5430501
රංගන ශිල්පිනී, ගායිකා ඉන්දිකා උපමාලි
එම්-8-215, උද්‍යාන පාර, කොළඹ 5
මාධ්‍යවේදිනී, ලේඛිකා කාවින්ද්‍යා ජයසේකර
'සඳ සෙවන' ඉහළ කළුඅග්ගල, මීරිගම
0777-204684
කැමරා ශිල්පී අසෝක ජයසේකර
173, ආරාමය පාර, මකොළ උතුර, මාකොළ
070-3342416
නාට්‍ය නිෂ්පාදක සංවිධායක ප්‍රියන්ත රංජන්
හවුස් ඔෆ් ඩ්‍රාමා, බී. 28, ක. ර්. ඕ. ඒ. බොරැල්ල, කොළඹ 8
071-4822890
රංගන ශිල්පී ඩෙන්සිල් ලියනගේ
25/20 ඒ, විමල විහාර පාර, නාවල, රාජගිරිය
0777-226515
රංගන ශිල්පිනී නිරෝෂා හේරත්
34/5 බී, සුධර්මා පාර, කල්දෙමුල්ල, මොරටුව
011-2611761
රංගන ශිල්පී රවීන්ද්‍ර යසස්
39/2, 2 වන පටුමග, වීදාගම, බණ්ඩාරගම
0777-359866
රංගන ශිල්පිනී නිර්මලා විජේසේකර
27/2, මහවත්ත පාර, මිරිහාන, නුගේගොඩ
071-8516851

අප්‍රේල් 20 දා සැමරුම්

2013 - නිවේදක ජයන්ත රෝහණ - 1950 - 2013
2010 - රංගන ශිල්පී ඩේෂන් අමරසිංහ - 1944 - 2010
1998 - නාට්‍යවේදී මයිකල් සුබසිංහ
1983 - ගීත රචක කරුණාරත්න අබේසේකර - 1930 - 1983