උපන්දින සහ සැමරුම්

අගෝස්තු 18 දා උපන්දින

රංගන ශිල්පී සංගීත් සතරසිංහ
90/12/1, තැඹිලි උයන, පැලෑඳගොඩ, පනාගොඩ, හෝමාගම
071-4342310
රංගන ශිල්පී ජගත් මනුවර්ණ
162, බෙල්වුුඩ්, ගලහ
071-7551382
රංගන ශිල්පිනී ලක්ෂිකා ෆොන්සේකා
181/4 ඒ, සුහද මාවත, ඇරැව්වල, පන්නිපිටිය
රංගන ශිල්පී රජීව් නානායක්කාර
64/6, ගොවිකම් පෙදෙස, දිවුල්පිටිය, බොරලැස්ගමුව
077-3922319
චිත්‍රපට නිෂ්පාදක ඉන්දික විජේරත්න
100/5, මිරිහාන පාර, මිරිහාන, නුගේගොඩ
0777-745918
වේශ නිරූපණ ශිිල්පී ආනන්ද වික්‍රමකීර්ති
36/3, මැදගම් මැද්ද, අතරගල්ල, ලුණුකැටිය මඩිත්ත, මහනුවර
077-6224814
රංගන ශිල්පී රෝහිත මාන්නගේ
14/3, හීරැස්සගල පාර, මුල්ගම්පල, මහනුවර
072-4140919
රංගන ශිල්පී ගාමිණී අබේසිංහ
විදේශගතව සිටී
සාහිත්‍යවේදී පණ්ඩිත සිරි තිලකසිරි
81, මොරටුව පාර, පිළියන්දල
071-8152343

අගෝස්තු 18 දා සැමරුම්

2012 – රංගන ශිල්පී ඩික්සන් ලියනගේ – 1968 - 2012
1997 – මාධ්‍යවේදී, ලේඛක, කිවිඳු ධර්ම ශ්‍රී කුරුප්පු - 1919 -1997