උපන්දින සහ සැමරුම්

ජුනි 17 දා උපන්දින

රංගන ශිල්පිනී සත්‍ය ප්‍රියා
538 ඒ 2/4, ඩයමන්ඩ් එපාට්මන්ට්, අලුත් මාවත, කොළඹ 15
රංගන ශිල්පිනී උදාරි කෞශල්‍යා
529/14, කේ. සිරිල් සී. පෙරේරා මාවත, කොටහේන, කොළඹ 13
අධ්‍යක්ෂ ජනක චමින්ද
375/2/4 , පිටිපන දකුණ, යටිපාලුව, කිරිවත්තුඩුව
0777-285854
චිත්‍ර ශිල්පී වසන්ත පෙරේරා
71/17, 3 වන පටුමග, ලේක් ක්‍රෙසන්ට්, අත්තිඩිය, දෙහිවල
0777-310139
රංගන ශිල්පිනී, නිවේදිකා රසාදරී පීරිස්
68/2, ‘ප්‍රසන්න’, මඩපාත, පිළියන්දල
රංගන ශිල්පිනී සුරේනි සෙනරත්
82/17/ම්, අයි. ජෝතිපාල මාවත, 11 වන පටුමග, මාළඹේ
ලේඛිකා පරිවර්තිකා ස්වර්ණකාන්ති රාජපක්ෂ
ගීත රචක කුලරත්න ආරියවංශ
31/2, එදිරිසිංහ පාර, මිරිහාන, නුගේගොඩ
0777-748955

ජුනි 17 දා සැමරුම්

2014 - රංගන ශිල්පිනී මාලා මංගලිකා - 1933 - 2014
2006 – කැමරා ශිල්පී රෝලන්ඩ් පෙරේරා - 1933 - 2006