උපන්දින සහ සැමරුම්

නොවැම්බර් 23 දා උපන්දින

රංගන හා නිරූපණ ශිල්පිනී බුද්ධි හමේශා
11/1ඒ, පැරකුම්බා මාවත, කොළොන්නාව
රංගන ශිල්පිනී ගංගු රොෂානා
65, සකුසඳ නිවහන, නිවාස සංකීර්ණය අංක 11, බෝධිය පාර, මිරිහාන, නුගේගොඩ
රංගන ශිල්පිනී සමනලී ෆොන්සේකා
51 ඒ, ධර්මාලෝක මාවත, වරාගොඩ, කැලණිය
මාධ්‍යවේදිනී, ලේඛිකා මධාරා වඩුගේ
68/2, ජම්බුගස්මුල්ල මාවත, නුගේගොඩ
නිවේදිකා සිතාරා පවිත්‍රානි
257, ගැමුණු මාවත, කොටුවෙගොඩ, රාජගිරිය
071-4975318
සංගීතවේදී අනුර වන්නිආරච්චි
69/55, සිරිමල් උයන, මත්තෙගොඩ
071-8282389
හඬ කැවීම් නිෂ්පාදක එච්. චර්චිල්
718/2, වසන්තාරාම පාර, මොල්ලිගොඩ, වාද්දුව
071-4399577
රංගන ශිල්පී ජයන්ත කැටගොඩ
12, දඹුගහවත්ත, තලාහේන, මාළඹේ
මාධ්‍යවේදී, රංගන ශිල්පී ශ්‍රී නිමල් පද්ම කුමාර
157/40, ගොඩපරගහවත්ත, හොන්නන්තර උතුර, පිළියන්දල
0777-304477
චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂ ගාමිණී හේවාවිතාරණ
7/5 එෆ්, සමන් මාවත, සුවාරපොල, පිළියන්දල
078-6026535
රංගන ශිල්පී ජයරත්න රූපසිංහ
403/3, බතලහේන වත්ත, ගෝනවල, කැලණිය
071-7327873
නාට්‍ය අධ්‍යක්ෂ, ඡායාරූප ශිල්පී ජිනදාස පෙරේරා
75/53, සඳුන් උයන, මාඹුල්ගොඩ, පන්නිපිටිය
011-2844076

නොවැම්බර් 23 දා සැමරුම්

1987 – මාධ්‍යවේදී, නිවේදක ඩී. එම්. කොළඹගේ – 1909 - 1987
1980 – ටවර් හෝල් ශිල්පිනී සෝමා කාන්තා - 1917 - 1980