උපන්දින සහ සැමරුම්

ජනවාරි 20 දා උපන්දින

රංගන ශිල්පිනී පියුමි තිවංකා පුරසිංහ
රංගන ශිල්පිනී යමුනා එරන්දතී - විදේශගතව සිටී
රංගන ශිල්පිනී බියුලා ඩයස් - විදේශගතව සිටී
ලේඛිකා රූපා ශ්‍රියානි ඒකනායක
32/1,පැලවත්ත පාර, නුගේගොඩ
077-2659766
රංගන ශිල්පිනී හෂිනි ගෝනගල
104/3, නව ගුවන් තොටුපල පාර, රත්මලාන
ගායක නිමල් රංජිත්
138/3, සිරි මංගල පාර, මාකොළ දකුණ, මාකොළ
0777-877023
සංස්කරන ශිල්පී චමත් පරණවිදාන
28 ඒ, ජාවත්ත, කළුතර
077-2945371
මාධ්‍යවේදී, සිනමා ලේඛක සමන්ත යහම්පත්
819, උතුරු තලංගම
077-3597898
ගායක දිනේශ් නාකන්දල -
43/24, වෛද්‍ය පාර, දෙහිවල
077-867375
ලේඛක, කිවිඳු ජෝ නවරත්න
‘වෙනුර’ හෙණ්ඩියගල, සඳලංකාව
031-33-12115

ජනවාරි 20 දා සැමරුම්

2019 - රංගන ශිල්පී මාක් සැම්සන් - 1956 - 2019
2016 - නවකතා රචිකා අයිලින් සිරිවර්ධන - 1928 - 2016
2002 - වේෂ නිරූපණ ශිල්පී රෝහණ මුදන්නායක - 1936 - 2002