උපන්දින සහ සැමරුම්

ඔක්තෝබර් 24 දා උපන්දින

රංගන ශිල්පිනී ගයේෂා පෙරේරා
ගායිකා උපේඛා නිර්මාණී
110, කටියල, දෙමං හන්දිය
රංගන ශිල්පිනී උමයංගනා වික්‍රමසිංහ
29 ඩී, මංගල මාවත, බෝ සෙවණ, කොළඹ 8
සිනමාවේදී සංජීව තම්පෝ
35/3, හෝර්ටන් පෙදෙස, කොළඹ 7
0777-689869
සහාය අධ්‍යක්ෂ දමින්ද ඩී. මඩවල
‘රත්නාවලී’ පුවක්වත්ත, නැලිගම, මීරිගම
071-8111869
අධ්‍යක්ෂ විකුම්සිරි ජයවික්‍රම
72/2 ඒ, චකින්දාරාම පාර, රත්මලාන
0777-315846
මාධ්‍යවේදී, ලේඛක ගාමිණී කන්දෙපොල
හෙනව, මකුල්පොත
072-5409288
මාධ්‍යවේදී, ලේඛක කුමාර සිරිවර්ධන
259/42 ඒ, බණ්ඩාරනායක පුර, කලපලුවාව, රාජගිරිය
0777-800173
අධ්‍යක්ෂ, රංගන ශිල්පී බෙනට් රත්නායක
628/2, නාගහමුල්ල පාර, බත්තරමුල්ල
011-2785727
ලේඛක, විචාරක සමන් වික්‍රමාරච්චි
17, පළවන පටුමග, වැරැල්ලවත්ත, යක්කල
0777-580977
ලේඛක, මහාචාර්ය ජිනදාස දනන්සූරිය
පල්ලේගම, කු/එලිවිච්චිය
071-8426445
චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂ මනෝ වීරසේකර
541/4, මාදිවෙල පාර, තලවතුගොඩ
077-2975926
මාධ්‍යවේදී, නිවේදක හඩ්සන් සමරසිංහ
258/බී, ටොරිංටන් උද්‍යානය, ටොරිංටන් ඇවනියු, කොළඹ 7
077-2981111

ඔක්තෝබර් 24 දා සැමරුම්

2015 – රංගන ශිල්පී වසන්ත ද සොයිසා - 1954 - 2015
015 – රංගන ශිල්පී ක්‍රිස්ටි ලෙනාඩ් පෙරේරා - 1932 - 2015
2008 - සංගීතඥ ප්‍රේමසිරි කේමදාස - 1937 - 2008
2006 – චිත්‍රපට නිෂ්පාදක සුගතදාස මාරසිංහ – 1930 - 2006
2001 – ගායිකා පුෂ්පරානි ආරියරත්න – 1936 - 2001
1994 – රංගන ශිල්පිනී චම්පා ඩිල්රංගි පීරිස් - 1977 - 1994
1991 – ගායක ජේ. ඒ. මිල්ටන් පෙරේරා - 1938 - 1991
1986 - ලේඛක තලංගම ප්‍රේමදාස - 1932 -1986