වර්ෂ 2017 ක්වූ ජනවාරි 20 වැනිදා සිකුරාදා
 සුබ උපන්දිනක් වේවා!!!


රංගන ශිල්පිනී රත්නාවලී කැකුණවෙල
077-5087945


ලේඛක ජෝ නවරත්න
031 - 3312115


ගායක දිනේශ් නාකන්දල
077 - 1867375


රංගන ශිල්පිනී බියුලා ඩයස් කරුණාරත්න
විදේශගතව සිටී


මාධ්‍යවේදී, ලේඛක සමන්ත යහම්පත්
077 - 3597898


රංගන ශිල්පිනී පියුමි තිවංකා පුරසිංහ


රංගන ශිල්පිනී හෂිනි ගෝනගල


රංගන ශිල්පිනී යමුනා එරන්දතී පෙරේරා
විදේශගතව සිටී


රංගන ශිල්පි සමීර රන්දෙණිය


සංස්කරණ ශිල්පී චමත් පරණවිදාන
011 - 2734881