වර්ෂ 2018 ක්වූ අප්‍රේල් 23 වැනිදා සඳුදා
 සුබ උපන්දිනක් වේවා!!!


ගුවන් විදුලි ශිල්පී බර්ටි ගලහිටියාව
011-2862428


ගුවන් විදුලි ශිල්පිනී සුමනා ජයතිලක
071-81868291


රංගන ශිල්පිනී අනූෂා ගීතාංජලී
011-2687196


නාට්‍යවේදී,, තිරකතා රචක එඩ්වින් පීරිස්
011-2762279


රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනී හිල්ඩා වික්‍රමබාහු
091-22-83430


රංගන ශිල්පිනී අනූෂා දිසානායක
071-8298927


රංගන ශිල්පිනී ප්‍රතිභා හෙට්ටිආරච්චි
011-2862196


රංගන ශිල්පී සුදත් විජේසේකර
077-6251127


මාධ්‍යවේදී තරංග ප්‍රසාද් හෙරත්
077-6174884


නිවේදක සහ වැඩසටහන් අධ්‍යක්ෂ දර්ශන ශ්‍රී ජයසිංහ
071-4571776