වර්ෂ 2018 ක්වූ සැප්තැම්බර් 23 වැනිදා ඉරිදා
 සුබ උපන්දිනක් වේවා!!!


කලා රසික, නීතිඥ හේමන්ත වර්ණකුලසූරිය
011 - 2695995


දේශීය චිත්‍රපට නරඹන්නන්ගේ සමිති සභාපති සරත් සිල්වා
011 - 2718686


රංගන ශිල්පි සුනිමල් දාබරේ
011 - 2834119


රංගන ශිල්පි ආනන්ද අතුකෝරළ
077-6137840


ගායක ඉෂාක් බෙග්
077-7377877