වර්ෂ 2017 ක්වූ දෙසැම්බර් 12 වැනිදා අඟහරුවාදා
 සුබ උපන්දිනක් වේවා!!!


මාධ්‍යවේදී, ලේඛක සරත් කුරේ
071-8120999


හඬ කැවීම් ශිල්පිනී පද්මා වෑත්තෑව
077-6122676


රංගන ශිල්පී තිලකරත්න ලියනගේ
071-9070053


රංගන ශිල්පී විජය ජයවර්ධන
077-3247456


ගීත රචිකාව සුරම්‍යා මාපිටිය
077-7533311


ගායිකා ශිරෝමාලා ප්‍රනාන්දු


රංගන ශිල්පිනී සමුද්‍රා හික්කඩුවගේ


රංගන ශිල්පී සනත් ශ්‍රීලාල්
072-3492077


රංගන ශිල්පී රසාංජන සුචිත්‍ර නන්දසිරි
011-2725515


රංගන ශිල්පිනී නිලූ පි‍්‍රයදර්ශනී


ටෙලි නාට්‍ය අධ්‍යක්ෂ සුදම් දයාරත්න
075-5365495