වර්ෂ 2017 ක්වූ ජූලි 22 වැනිදා සෙනසුරාදා
 සුබ උපන්දිනක් වේවා!!!


සිනමා කැමරා ශිල්පී නිමල්සිරි රෝසා
031-22-39364


රංගන හා ගායන ශිල්පී එම්. එම්. ප්‍රැන්සිස් ප්‍රනාන්දු
031-22- 52551


චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂ උපාලි පියරත්න
විදේශගතව සිටී


ගායක ඩොල්ෆස් රණසිංහ


නාට්‍යවේදී ගුණරත්න ඒකනායක


නාට්‍ය අධ්‍යක්ෂ ලීල් ආනන්ද ගජනායක
077-6323815


කලා අධ්‍යක්ෂ හීනටිගල ප්‍රේමදාස
077-3180660


ටෙලි නාට්‍ය අධ්‍යක්ෂ සඳරුවන් ජයවික්‍රම
071-4300860


රංගන ශිල්පිනී අයෝධ්‍යා දක්ෂිකා


කැසට් නිෂ්පාදක - ජයනන්ද අල්විස්
0112-347468


කලා අධ්‍යක්‍ෂ කපිල ජයසේන පීරිස්
031-2236908


මාධ්‍යවේදී , ලේඛක ක්‍රිෂ්ණ විජේබණ්ඩාර
072-3402691