වර්ෂ 2018 ක්වූ ජූලි 21 වැනිදා සෙනසුරාදා
 සුබ උපන්දිනක් වේවා!!!


රංගන ශිල්පී තිස්ස උඩංගමුව
072-4443038


ලේඛක, මාධ්‍යවේදී ඩබ්. කේ. ඒ. ඩබ්. ප්‍රනාන්දු
071-7520637


ගායක අමරසිරි පීරිස්
077-3601515


ලේඛක, විචාරක සේන නානායක්කාර
071-8101539


රංගන ශිල්පී නීල් හෙට්ටිආරච්චි