යාවජීව සම්මානය

දෙසැම්බර් 19, 2019

 

කමල් දේශප්‍රිය මේ දිනවල වඩා වැඩිපුර අපට හමුවන්නේ නළුවෙකු වදිහට. එහෙත් ඔහු නමගිය ක්‍රිකට් විස්තර විචාරකයකු ද වන බව ඔබට අමුතුවෙන් කියන්න ඕන නැහැනෙ. ක්‍රිකට් විස්තර විචාරය හැමෝටම කරන්න බැහැ. ඒ පිළිබඳ හසළ දැනුමක් තිබිය යුතුමයි.

දන්නවද කමල් ඒ නිවේදන කටයුතුවලට ඇවිත් කොච්චර කල් ද කියලා. හරියටම වසර තිහක්. එවන් වූ කාලයක් නොකඩවා ක්‍රිකට් විස්තර විචාරකයකු ලෙස කටයුතු කළ ඔහුට ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් යාවජීව සම්මානයක් ලබාදීම ඉකුත් දා සිදු වුණා. මෙම සම්මානය නිසා කමල්ගේ කලා දිවියට තවත් එක් වටිනාකමක් එක් වුණා. තවත් වසර ගණනාවක්ම ක්‍රිකට් විස්තර විචාරකයෙකු ලෙස කටයුතු කරන්නට තමයි කමල්ගේ අදහස.

 

 

 

Add new comment