බෞද්ධ දැනුම් කළමනාකරණය ග්‍රන්ථය දොරට වඩී

Wednesday, නොවැම්බර් 14, 2018 - 13:30 to Friday, නොවැම්බර් 16, 2018 - 13:30

 කොළඹ ආනන්ද විදුහලේ හිටපු ආචාරිනි මාලිනි විතානගේ විසින් රචනා කරන ලද කුලුඳුල් ග්‍රන්ථය බෞද්ධ දැනුම් කළමනාකරණය මෙම මස 16 වැනිදා සවස කොළඹ 07 විජේරාම මාවතේ පිහිටි හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව කෘෂි පර්යේෂණ ආයතනයේ ශ්‍රවණාගාරයේදී එළිදැක්වෙයි.

අමාත්‍ය ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා මෙහි මුලසුන හොබවනු ලබයි. මුඛ්‍ය දෙසුම් මහාචාර්ය කොටුපිටියේ රාහුල හිමි, මහාචාර්ය විජිතපුරේ විමලරත්න හිමි සහ මහාචාර්ය ප්‍රණීත් අභයසුන්දර සුරංග ගුණරත්න යන මහත්වරු පවත්වනු ලබති.