නදීශානිගේ අමන්දී 9 දා දොරට වඩී

Tuesday, දෙසැම්බර් 4, 2018 - 13:15 to Sunday, දෙසැම්බර් 9, 2018 - 13:15

 යොවුන් ලේඛිකා නදීශානි විදාන ගමගේ ගේ කුලුඳුල් නවකතාව අමන්දී නමින් එළඹෙන දෙසැම්බර් නව වැනිදා මහවැලි කෙන්ද්‍රීය පරිශ්‍රයේදී එළි දැක්වෙයි. ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදිනී අනුල ද සිල්වා මෙහිදී ප්‍රධාන ආරාධිතයා වශයෙන් සහභාගී වනු ඇත. මුඛ්‍ය දේශනය මහාචාර්ය ප්‍රණීත් අභයසුන්දර විසින් පවත්වනු ලබයි. අමන්දී මවගේ අනපේක්ෂිත සමුගැනීමත් සමඟ ජීවිතයට මුහුණ දෙන දිරිය යුවතියකගේ කතාවකි.