අමිලගේ කුලුඳුල් කාව්‍ය සංග්‍රහය

Saturday, දෙසැම්බර් 29, 2018 - 10:45
අංජු අමිල රාජපක්ෂ විසින් රචනා කරන ලද ඔහුගේ කුලුඳුල් කාව්‍ය සංග්‍රහය ජීවිතේ කවියක්, මෙම මස 29 වැනිදා සවස මහජන පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේදී දොරට වටියි. ඥානාර්ථ ප්‍රදීපය පුවත්පතෙහි කර්තෘ ආචාර්ය ගරු කැමිලස් ප්‍රනාන්දු පියතුමා, ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් අලෙවි නියෝජිත සංගමයේ සභාපති සිරිමල් පීරිස්, සිරිල් එඬේරමුල්ල සහ මිලින්ද රාජපක්ෂ මෙහිදී දෙසුම් පැවැත්වීමට නියමිතය.