ධර්මදාස වල්පොල මාවත 12 වැනිදා විවෘත වේ

Wednesday, ජනවාරි 2, 2019 - 15:45

නැසීගිය ගායනවේදී ධර්මදාස වල්පොලයන්ගේ තිස් පස් වැනි ගුණ අනුස්මරණය නිමිති කර ගනිමින් ඔහු පදිංචිව සිටි කැලණිය වරාගොඩ පෙදෙස හි කොටසක් ධර්මදාස වල්පොල මාවත යනුවෙන් නම් කිරීමට කටයුතු සූදානම් කොට තිබේ. මෙම මස 12 වැනිදා උදෑසන 8.55 ට යෙදෙන සුබ මොහොතින් එම මාවත විවෘත වනු ඇත.
මෙම අවස්ථාව සඳහා ජ්‍යෙෂ්ඨ රංගන ශිල්පීන් දෙපොළක් වන සතිස්චන්ද්‍ර එදිරිසිංහ සහ රවීන්ද්‍ර රන්දෙණිය සහභාගි වනු ඇත. ධර්මදාස වල්පොල පෙදෙස නම් කිරීමේ කර්තව්‍ය මහනුවර ධර්මදාස වල්පොල රසික සමාජයේ සංවිධානයකි.