සරසවියට ළෙන්ගතු ලක්ෂ්මන් සමුගනියි

Wednesday, මාර්තු 6, 2019 - 09:00 to Friday, මාර්තු 8, 2019 - 09:00

ඉතා දිගු කලක් සරසවිය පාඨකයකු ලෙස සරසවියට බෙහෙවින් ආදරය කළ සහෘද පාඨකයකු ඉකුත් දා අප අතරින් වෙන් විය. ඒ වත්තල, හේකිත්තේ ලක්ෂ්මන් රණසිංහයි. මිය යන විට වයස අවුරුදු හැට නවයක් වූ ඔහු සරසවිය පාඨකයකු වූයේ මුල් යුගයේදීමය. පසුකාලීනව සරසවියට හේකිත්තේ ලක්ෂ්මන් රණසිංහ යන නමින් තම අදහස් ද ලියා එවීය. ඒවා නිරන්තරයෙන් ප්‍රතිචාර පිටුවෙහි පළ විය. මියයන තෙක්ම සරසවිය අත නොහැර සිටි ලක්ෂ්මන් නිතර සරසවිය හා සම්බන්ධ වී ගුණ දොස් විචාරන්ට ද අමතක නොකළේය. අපෙන් වෙන්ව යන සරසවිය පැරැණිතම පාඨකයකු වු ලක්ෂ්මන්ට නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරමු.