‘විසේකාරියෝ’ ලයනල් වෙන්ඩ්ට් එයි

Wednesday, මාර්තු 6, 2019 - 12:15 to Friday, මාර්තු 8, 2019 - 12:15

ප්‍රියංකර රත්නායක නාට්‍ය නිර්මාණය විසේකාරියෝ මෙම මස 08 වැනිදා කොළඹ ලයනල් වෙන්ඩ්ට් රංග ශාලාවේදී රංග ගත වේ. ග්‍රීක නාට්‍යයක් වන ඇරිස්ටොෆනිස්ගේ ලයිසිස්ට්‍රාටා ඇසුරෙන් අරුණ ප්‍රේමරත්නගේ පරිවර්තනයක් වූ මෙම වේදිකා නාට්‍යයෙහි ධර්මප්‍රිය ඩයස්, දීපානි සිල්වා, සමාධි ලක්සිරි, හංසමාලා ජානකී ඇතුළු පිරිස රංගනයේ යෙදෙති. මෙම නාට්‍යය දර්ශනය කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ නාට්‍ය හා රංග කලා ප්‍රතිබිම්බ කලා අධ්‍යයන ඒකකයේ විද්‍යාර්ථින්ගේ සංවිධානයකි.