මෙත්ලාල්ගෙන් හොඳට ලියන හොඳම විධිය

Wednesday, අප්‍රේල් 3, 2019 - 11:00 to Thursday, අප්‍රේල් 11, 2019 - 11:00

වාර්තාකරණය, ලේඛනය, සංස්කරණය, කළමනාකරණය, සංවිධානය හා ප්‍රකාශනය යනාදී පුවත්පත් කලාවේ සකල විධ අංශවල වසර 25 ක් අත්දැකීම් ඇති මෙත්ලාල් වීරසූරිය නවතම ග්‍රන්ථය 'හොඳට ලියන හොඳම විධිය' ග්‍රන්ථය පසුගිය දින ජනගත කෙරිණි.

මෙරට ජනමාධ්‍ය හදාරන සියල්ලන්ම පාහේ පරිශීලනය කළයුතු අගනා ග්‍රන්ථයකි. මෙත්ලාල් සිළුමිණ හා දිනමිණ පුවත්පත්වල හිටපු විශේෂාංග නියෝජ්‍ය කර්තෘවරයෙකි.