වෙල්ලස්සේ රන්මැණිකේ එළිදකී

Wednesday, අප්‍රේල් 3, 2019 - 11:00 to Thursday, අප්‍රේල් 11, 2019 - 11:00

වැළළුණු සිංහල ඉතිහාසය ආශ්‍රිතව ඓතිහාසික විමර්ශන ග්‍රන්ථ, නවකතා, කාව්‍ය ඇතුළු ග්‍රන්ථ රැසක් මේ වන විටත් දැයට දායාද කොට ඇති ප්‍රවීණ ලේඛක අශෝක ප්‍රේමචන්ද්‍රයන්ගේ නවතම කෘතීන් දෙකක් වූ වෙල්ලස්සේ රන්මැණිකේ කාව්‍ය ග්‍රන්ථය හා මහා වීර ඉන්ද්‍රජිත් මේඝනාද ග්‍රන්ථය පසුගිය දින ජනගත කෙරිණි.

මින් පෙර විවිධ විෂයයන් යටතේ ලියැවුණු ග්‍රන්ථ 22 ක් කර්තෘ ප්‍රකාශන ලෙස පළ කොට ඇති කතුවරයා ඔහුගේ නවතම කෘතීන් වූ වෙල්ලස්සේ රන් මැණිකේ කාව්‍ය ග්‍රන්ථය හා මහා වීර ඉන්ද්‍රජිත් මේඝනාද ග්‍රන්ථ ද කර්තෘ ප්‍රකාශනයක් ලෙස නිකුත් කිරීම ද විශේෂත්වයකි.