රූපවාහිනියේ හුස්ම හෙළන පන්හිඳ

Friday, අප්‍රේල් 5, 2019 - 10:45

 දිවයින පුරා විසිර සිටින ආධුනික ලේඛිකාවන්ගේ නිර්මාණ කැඳවා ඒ අතරින් තෝරා ගත් කවි සහ කෙටි කතා ඇතුළත් සාහිත්‍ය කෘති යුගලයක් මෙම 05 වැනිදා ජනගත කෙරේ. හුස්ම හෙළන පන්හිඳ යනුවෙන් නම් කොට ඇති මෙම ග්‍රන්ථයන් එළිදැක්වෙනුවේ ජාතික රූපවාහිනී සංස්ථාවේදීය. 2019 ජගත් කාන්තා දිනය මුල් කර ගනිමින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ජාතික නාළිකාව මඟින් දියත් කොට තිබිණ. මේ පිළිබඳ ප්‍රචාරණය කළේ නුග සෙවණ වැඩසටහන මඟිනි. මෙය ජාතික නාළිකාවේ සභාපතිනි ඉනෝකා සත්‍යංගනී කීර්තිනන්දගේ සංකල්පයකි.