පාස්කු නාට්‍යයක් කොරළවැල්ලේ

Friday, අප්‍රේල් 5, 2019 - 18:00 to Saturday, අප්‍රේල් 6, 2019 - 18:00

කොරළවැල්ල මීසම් සංසදය හත්වැනි වරටත් ඉදිරිපත් කරන ගැලවුම්කරුවාණෝ පාස්කු නාට්‍යය මෙම මස 05 සහ 06 යන දිනයන්හි සවස කොරළවැල්ල දෙව් මැදුරේදී පැවැත්වේ. මීසමේ එඬේරාණන් වශයෙන් කටයුතු කරනු ලැබූ ලියෝ කැමිලස් පියතුමාගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ ආරම්භ කළ මෙම නාට්‍යය කමල් ඩයස්ගේ අධ්‍යක්ෂණයකි.