නෙතු දැහැන් ආදර ගී ප්‍රසංගය

Saturday, අප්‍රේල් 6, 2019 - 18:30

විශාරද එඩ්වඩ් ජයකොඩි, විශාරද චරිතා ප්‍රියදර්ශනී පීරිස් සහ චන්දීප ජයකොඩි එක්ව ඉදිරිපත් කරන ත්‍රි පුද්ගල ගී ප්‍රසංගය නෙතු දැහැන් නමින් එළඹෙන අප්‍රේල් 06 වන දින නෙලුම් පොකුණ රඟහලේදී පැවැත්වේ.

මෙය සංගීතවත් කරනුයේ සුරේෂ් මාලියද්ද ප්‍රමුඛ වාද්‍ය වෘන්දයයි. නෙතු දැහැන් ආදර ප්‍රසංගය එදින පවත්වනුයේ එඩ්වඩ් ජයකොඩිගේ ජන්ම දිනය ද එදින සමරමිනි.

ප්‍රසාද් සමරතුංග - නිශ්ශංක විජේරත්න - යතේජා ඥානරත්න