සේකර සැමරුම සේකර විදුහලේ

Sunday, අප්‍රේල් 7, 2019 - 09:00

මහගමසේකර සූරින්ගේ අනූ වැනි ජන්ම දින සැමරුම මෙම මස 07 වැනිදා උදෑසන රදාවාන මහගමසේකර මහ විද්‍යාල පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වේ. විශාරද සුදත් සමරසිංහ සහ කලාසූරි සතිස්චන්ද්‍ර එදිරිසිංහ යන මහත්වරුන් මෙහිදී දෙසුම් පැවැත්වීමට නියමිතය. මෙදින උත්සවයේදී සේකරයන් අතින් රචනා වූ අප්‍රකට ගීත සමුච්චයක් එළිදැක්වෙනු ඇත.