සාක් උලෙළ 12 දා

Sunday, මැයි 12, 2019 - 10:30

සාක් මහ ලේකම් කාර්යාලය වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන සාක් සිනමා උලෙළ එළඹෙන ජූලි මස දී පැවැත්වීමට නියමිතය.

මෙම සිනමා උලෙළ මෙම 07 දා සිට 12 දා දක්වා ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථා සිනමා ශාලාවේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබිණි. රටේ උද්ගතව ඇති හදිසි තත්ත්වය හේතුවෙන් මෙම සිනමා උලෙළ කල් දැමූ බවත් යළි එම උලෙළ පවත්වන දිනය පසුව දැනුම් දෙන බවද සාක් මහ ලේකම් කාර්යාලයේ අධ්‍යක්ෂිකා රේණුකා විතානගේ මහත්මිය සඳහන් කළාය.