‘ශ්‍රී ලංකාවේ ලෙන්’ එළිදකී

Wednesday, මැයි 15, 2019 - 09:00 to Wednesday, මැයි 22, 2019 - 09:00

පුරාවිද්‍යා ශාස්ත්‍රපති කුසුම්සිරි විජයවර්ධන මහතා ලියූ ‘ශ්‍රී ලංකාවේ ලෙන්’ ග්‍රන්ථයේ නවතම සංශෝධිත මුද්‍රණය මේ මස 21 වැනිදා කොළඹ මරදානේ දයාවංශ ජයකොඩි සහ පොත් මැදුරේදී ජනගත කෙරේ. ‘උඳුන්දොර ශ්‍රී පහන ලෙස’, ‘පාහියන් ලෙන’, ‘බටදොඹ ලෙන’, ‘බටතොට ලෙන’, ‘රිටිගල ලෙන්’, ‘උඩවත්ත කැලේ ලෙන්’, ‘දොරවක ලෙන’, ‘රාවණ ලෙන, ‘මීමුරේ වෙඩිලුණු ගුහාව’ පුරාවිද්‍යා නටබුන් ස්ථාන රාශියකට ගොස් කරන ලද ගවේෂණාත්මක අත්දැකීම් ‘ශ්‍රී ලංකාවේ ලෙන්’ කෘතියේ අන්තර්ගතයි.