මගේ ප්‍රංශ පුරඟන ජූලි 2දා

Wednesday, ජුනි 26, 2019 - 08:30 to Wednesday, ජූලි 3, 2019 - 08:30

ප්‍රවීණ ලේඛක හා මාධ්‍යවේදී දයා ඩී ෆොන්සේකා විසින් පරිවර්තනය කළ නවතම කෘතිය මගේ ප්‍රංශ පුරඟන එළිදැක්වීම ලබන ජූලි 02 වැනිදා කොළඹ මරදානේ පූජ්‍ය ඇස්. මහින්ද හිමි මාවතේ දයාවංශ ජයකොඩි සහ සමාගමයේ පොත් ප්‍රදර්ශනාගාරයේදී සිදු කෙරේ. පළමුවන ලෝක මහා සංග්‍රාමයේ හමුදාවට බැඳී සතුරු ජර්මානු හමුදාවට හසු වන අමෙරිකානු දුම්රිය සේවකයකු වටා මෙහි කතාව ගෙතී ඇත.