සිනමා කතිකාවත 26 දා

Wednesday, ජුනි 26, 2019 - 16:30

ශ්‍රී ලංකා ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාව මෙහෙයවන සිනමා කතිකාවත සිව් වන පියවර මෙම මස 26 වැනිදා සවස 03 ට සංස්ථාවේ තරංගනී සිනමා ශාලාවේදී පැවැත් වේ. සිනමා රූපණය යන මාතෘකාව යටතේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ප්‍රියංකර රත්නායක දෙසුම පවත්වයි. චිත්‍රපට සංස්ථාවේ සභාපතිනි අනුෂා ගෝකුලගේ සංකල්පයකට අනුව මෙය ක්‍රියාත්මක වේ.