තුන් නද සත්සර BMICH

Wednesday, ජූලි 3, 2019 - 09:00 to Sunday, ජූලි 21, 2019 - 09:00

ටී. එම්. ජයරත්න, අමරසිරි පීරිස් සහ උමාරියා සිංහවංශ ගී ගයන විචිත්‍රවත් ප්‍රසංගය තුන් නද සත්සර මෙම මස 20 වැනිදා සවස බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වේ. පද්මසිරි ගුණවර්ධන සහ දුලක්ෂි පෙරේරා පූරකවරුන් ලෙස කටයුතු කරන මෙහි සංගීත අධ්‍යක්ෂණය විශාරද මනෝජ් පීරිස්ගෙනි. රණගිරි ආරණ්‍ය සේනාසනයේ දේවගිරි භික්ෂු ගිලන් ආවාසය ඉදි කිරීමට ආධාර පිණිස මෙම ප්‍රසංගය පවත්වනු ලැබේ.