උත්තම නිරින්දා

Wednesday, ජූලි 3, 2019 - 09:15 to Monday, ජූලි 8, 2019 - 09:15

ශීලා දමයන්ති නාට්‍ය නිර්මාණ ‘උත්තම නිරින්දා’ මංගල දර්ශනය ජුලි 7 වනදා සවස බොරැල්ල වයි. එම්. බී. ඒ. රංග ශාලාවේදී වේදිකා ගත කෙරේ. දයානන්ද හේවගේ, ජයතිලක හේරත්, ශාන්ත රණතුංග, ධම්මික ප්‍රියකාන්ත, සුජීව සමන්, ප්‍රියන්ති රේණුකා, රන්දිමා මධුභාෂිනි, ශීලා දමයන්ති සමඟ ළමා නළු සුපුන්ජිත් තිසල් රංගනයෙන් දායක වෙති. සංගීතය සමීථ සුභසිංහගෙනි. එන්. ඩී. වික්‍රමපාල සමඟ ප්‍රියන්ත උදයකුමාර මේ සඳහා දායකවෙති.