රොස්මන්ඩ් - සුමනා - ඉඳුනිල් 6 දා සම්මාන ලබති

Saturday, ජූලි 6, 2019 - 09:00

 මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ දිගු කලක් කටයුතු කළ ප්‍රවිණයින් තිදෙනකු වන රොස්මන්ඩ් සේනාරත්න, සුමනා නෙල්ලම්පිටිය සහ ඉඳුනිල් දිසානායක තිදෙනාට උපහාර සම්මාන පිරිනැමීමේ විශේෂ උත්සවයක් මෙම මස 06 වැනිදා කළුබෝවිල හත්බෝධි විහාරස්ථානයේදී සිදු වේ. මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න මෙදින මුලසුන හොබවනු ඇත.

මෙහි සංවිධානය ලංකා රූපවාහිනි සහ ගුවන් විදුලි ආයතන සභාපති අතුල රන්සිරිලාල් මහතා විසිනි. එදින උදෑසන එම ආයතනයට නවක ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් බඳවා ගැනීම ද සිදු වනු ඇත.