ගාමිණී පදනම හා ෆිල්ම් හෙරිටේජ්එකතුවෙන් චිත්‍රපට රකින වැඩමුළුවක්

Monday, ජූලි 8, 2019 - 10:30

දේශීය සිනමාවහි උන්නතිය වෙනුවෙන් සංවිධානය වූ අතිශය විරල වැඩමුළුවක් එළඹෙන ජූලි මස 05, 06 සහ 07 යන දිනයන්හි මහනුවර කුණ්ඩසාලේ සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශයේ කලා ආයතනයේදී පැවැත්වෙනු ඇත. මෙහි අන්තර්ගත වනුයේ චිත්‍රපට, පෝස්්ටර් සහ සිනමාව හා සබැඳි වෙනත් ලිපි ද්‍රව්‍ය සංරක්ෂණයයි. ගාමිණී ෆොන්සේකා පදනම සහ ඉන්දියාවේ ෆිල්ම් හෙරිටේජ් ආයතනය එකමුතුවෙන් සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශයේ පූර්ණ දායකත්වයෙන් සහ ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම වැඩමුළුව සංවිධානය කොට තිබේ. එම සංරක්ෂණ කටයුතු වෙනුවෙන් ඉන්දීය විශේෂඥයින් වන එස්. ගිරිකුමාර් සහ ප්‍රිය කපූර් යන දෙදෙනා විසින් මෙය මෙහෙයවනු ලබයි. චිත්‍රපට සංරක්ෂකවරුන්ට මෙන්ම රාජ්‍ය ආයතනයන්හි පුස්තකාලාධිපතිවරුන් සහ වෙනත් රාජකාරිමය සංරක්ෂණ කටයුතුවල නියැළෙන වෘත්තිකයින් හට මෙම වැඩමුළුවට සහභාගි වන මෙන් සංවිධායක කමිටුව විවෘත ආරාධනාවක් කරයි.