‘මරණයේ දොරටුව අබියස සිටි මිනිස්සු’

Wednesday, ජූලි 10, 2019 - 09:00 to Thursday, ජූලි 18, 2019 - 09:00

පෝලන්තයේ අවුෂ්විට්ස් කඳවුර නිදහස ලබා හැත්තෑ වසරක් පිරීම නිමිත්තෙන් රටවල් 19 කට අයත් පුද්ගලයන් 300 දෙනකුගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැති සැමරුම් උත්සවයේදී මරණය පෙනි පෙනී එහි ගෙවූ අතීත අත්දැකීම් මාධ්‍ය වෙත දිග හරින ලද ඔවුන්ගේ අතීත ස්මරණයන් ඇසුරින් ප්‍රියන්ජන් සුරේෂ් ද සිල්වාගේ නවතම ග්‍රන්ථය ‘මරණයේ දොරටුව අබියස සිටි මිනිස්සු’ මේ මස 17 වැනිදා කොළඹ මරදානේ, දයාවංශ ජයකොඩි පොත් මැදුරේදී ජනගත කෙරේ.