ටවර් පාසලට නවකයන් බඳවා ගැනීමේ උත්සවය ලබන 19 වැනිදා

Monday, අගෝස්තු 19, 2019 - 10:00
 
ටවර් නාට්‍ය හා රංගකලා පාසලේ අධ්‍යයන වර්ෂ 2019/20 සඳහා නවක සිසුන් බඳවා ගැනීමේ උත්සවය ලබන 19 වැනිදා පෙරවරු 10.00ට මරදාන එල්ෆින්ස්ටන් රඟහලේදී පැවැත්වේ. නිවාස, ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ අනුශාසකත්වයෙන්, අමාත්‍යාංශ ලෙකම් බර්නාඩ් වසන්ත මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ටවර් නාට්‍ය හා රංගකලා පාසලේ කලමණාකරණ මණ්ඩලය, ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ පීඨාධිපති ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තන් රැසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගිවීමට නියමිතය.