බැංකු වීරයා කොළඹ එයි

Wednesday, සැප්තැම්බර් 4, 2019 - 11:15 to Sunday, සැප්තැම්බර් 8, 2019 - 11:15

කපිල කුමාර කාලිංගගේ නාට්‍ය නිර්මාණය බැංකු වීරයා මෙම මස 08 වැනිදා කොළඹ නව නගර ශාලාවේදී වේදිකා ගත කෙරේ. ධර්මප්‍රිය ඩයස්, කැලුම් ගම්ලත්, ප්‍රසාද් සූරියආරච්චි, අජිත් ලොකුගේ, වසන්ත විට්ටච්චි, ගංගා ජීවනී ඇතුළු පිරිස මෙහි රංගනයෙන් දායක වේ. බැංකු වීරයා ප්‍රියංකර ද සිල්වාගේ නිෂ්පාදනයකි.