එඩ්වඩ්-චරිතා කිවි දේශයේ ගී ගයති

Wednesday, සැප්තැම්බර් 4, 2019 - 11:30 to Saturday, සැප්තැම්බර් 7, 2019 - 11:30

විශාරද එඩ්වඩ් ජයකොඩි සහ විශාරද චරිතා ප්‍රියදර්ශනී පීරිස්ගේ එඩ්වඩ් චරිතා ලයිව් ඉන් කොන්සර්ට් මාරම්බරී මෙම මස 07 වැනිදා එනම් එන සෙනසුරාදා සවස නවසීලන්තයේ ඕක්ලන්ඩ් දොරොති වින්ස්ටන් සෙන්ටර්හි පැවැත්වේ. මාරම්බරි ප්‍රසංගයක් නවසීලන්තයේ සංවිධානය වනුයේ ප්‍රථම වතාවටය.

ප්‍රසංගයේ සංගීත අධ්‍යක්ෂණය ඉන්ද්‍රජිත් මිරිහානගෙනි. තාල තරංග වාදනය ධනංජය සෝමසිරි විසින් සිදු කරයි.