ශ්‍රීපාලි මණ්ඩපයෙන් 14 වැනිදා දෘශ්‍ය කලා ප්‍රදර්ශනයක්

Saturday, සැප්තැම්බර් 14, 2019 - 12:00

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශ්‍රීපාලි මණ්ඩපයේ විද්‍යාර්ථයින් 12 දෙනෙකුගේ චිත්‍ර හා මූර්ති ඇතුළත් “ඹ්ච ච්ධභලඥ” දෘශ්‍ය කලා ප්‍රදර්ශනයක් සැප්තැම්බර් 14, 15, 16 යන දිනවල ලයනල් වෙන්ඩ්ට් කලාගාරයේදී පැවැත්වේ. මෙම දෘශ්‍ය කලා ප්‍රදර්ශනය සැප්තැම්බර් මස 14 වැනිදා සවස 6.00 ට ආරම්භ කෙරේ.