“බැබිලෝනියාවේ කුමරිය මයිරා” 24 වැනිදා

Tuesday, සැප්තැම්බර් 24, 2019 - 12:00


’සුලා රැජින’, ‘විලේ නිධානය’, ‘මන්ත්‍රකාරියගේ සිරස’, ‘අසිකි ගෝත්‍රිකයන්ගේ රන් පිළිමය’, ‘ඕරෝ රජුගේ දියණිය’, ‘බෙනිටා’, ‘මීදුමේ මිනිස්සු’, ‘ඇලන් සහ පූජනීය පුෂ්පය’ සහ ‘ඇත්දළ දරුවා’ ග්‍රන්ථ සිංහලට පරිවර්තනය කළ එස්. චන්ද්‍රසිරි දසනායක ගේ නවතම පරිවර්තන කෘතිය ‘බැබිලෝනියාවේ කුමරිය – මයිරා’ එළඹෙන 24 වැනිදා උදේ 10.00 ට කොළඹ ඕර්ධ්ඛ්ඩ් හි ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනයේ සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක ශාලාවේ ඕ 114 භුමියේ දයාවංශ ජයකොඩි පොත් කුටියේදී දොරට වඩී.