ටෙලිනිස මහ සභාව 25 දා විශේෂ දෙසුම ජැක්සන් ඇන්තනිගෙන්

Wednesday, සැප්තැම්බර් 25, 2019 - 12:15

ටෙලි නිර්මාණවේදින්ගේ සංසදයේ මහා සභා රැස්වීමක් සැප්තැම්බර් 25 වැනි දින සවස කොළඹ 07, විජේරාම මාවතේ සව්සිරිපාය ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවත්වේ. එදින සිනමා සහ ටෙලි නිර්මාණවේදි සම්මාණිය රංගන ශිල්පි ජැක්සන් ඇන්තනි විසින් “පොලිටික් නාටකය, ප්‍රවෘත්ති නාටකය සහ ටෙලි නාටකය මැයෙන් විශේෂ දේශනයක් පවත්වනු ලබයි. ටෙලි නිර්මාණ ක්ෂේත්‍රයේ නියුතු සැම‍ට සහ ඒ පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන අයට මෙම අවස්ථාවට සහභාගි විය හැකි බව එම සංසදයේ සභාපති නීතිඥ ඩග්ලස් සිරිවර්ධන මහතා සරසවියට දන්වා සිටියි.