චන්ද්‍රකාන්තිගේ ප්‍රසංගය 13 දා

Sunday, ඔක්තෝබර් 13, 2019 - 11:45

 

නවක ගායන ශිල්පිනී චන්ද්‍රකාන්ති ගුණසේකරගේ පළමු ඒක පුද්ගල ගී ප්‍රසංගය මෙම මස 13 වැනිදා කොළඹ සුදර්ශී ශාලාවේදී පැවැත් වේ. රාගම ප්‍රදේශයෙන් උපත ලද ඇය රිදම් ගිටාර් වාදන ශිල්පී නිහාල් චන්ද්‍රසේකරගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ ගායනයට යොමු විය. චන්ද්‍රකාන්ති මේ වන විට ස්ව නිර්මාණයක් එළිදක්වා ඇති අතර එය නම් කොට ඇත්තේ මහද පැතුම් මල් ලෙසිනි. එහි පද මංජුලා මල්කාන්ති විසින් රචනා කොට ඇති අතර නිහාල් චන්ද්‍රසේන තනු නිමවා ඇත. සංගීත අධ්‍යක්ෂණය ආනන්ද පෙරේරාගෙනි.

ප්‍රසාද් සමරතුංග - නිශ්ශංක විජේරත්න

නවක ගායන ශිල්පිනී චන්ද්‍රකාන්ති ගුණසේකරගේ පළමු ඒක පුද්ගල ගී ප්‍රසංගය මෙම මස 13 වැනිදා කොළඹ සුදර්ශී ශාලාවේදී පැවැත් වේ. රාගම ප්‍රදේශයෙන් උපත ලද ඇය රිදම් ගිටාර් වාදන ශිල්පී නිහාල් චන්ද්‍රසේකරගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ ගායනයට යොමු විය. චන්ද්‍රකාන්ති මේ වන විට ස්ව නිර්මාණයක් එළිදක්වා ඇති අතර එය නම් කොට ඇත්තේ මහද පැතුම් මල් ලෙසිනි. එහි පද මංජුලා මල්කාන්ති විසින් රචනා කොට ඇති අතර නිහාල් චන්ද්‍රසේන තනු නිමවා ඇත. සංගීත අධ්‍යක්ෂණය ආනන්ද පෙරේරාගෙනි.

ප්‍රසාද් සමරතුංග - නිශ්ශංක විජේරත්න