‘මහත්මා@ගාන්ධී.com’ මේ මස 16 වැනිදා ලයනල් වෙන්ඩ්ට් රඟහලේදී

Wednesday, ඔක්තෝබර් 16, 2019 - 10:15

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ හින්දි අධ්‍යයන අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය උපුල් රංජිත් හේවාවිතානගමගේ අධ්‍යක්ෂණය කරන ‘මහත්මා@ගාන්ධී.com’ මේ මස 16 වැනිදා ලයනල් වෙන්ඩ්ට් රඟහලේ වේදිකා ගතවෙයි.