සංදීපනී මතක සුවඳ සුමියුරු ගී දැහැන

Saturday, නොවැම්බර් 2, 2019 - 11:15

පානදුර සුසර කලා සංසදය විසින් 05 වැනි වරටත් සංවිධානය කරනු ලබන ‘සංදීපනී මතක සුවඳ සුමියුරු ගී දැහැන’ කොළඹ මහජන පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේදී 2019 නෙවැම්බර් මස 02 වැනි දින සවස නොමිලේ පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

මෙදින ගැයුම් පැරණි චිත්‍රපට හා ගුවන් විදුලි ගීත සංදීපනී ශිල්පීන් විසින් ඉදිරිපත් කරන අතර ප්‍රසංගයේ සංගීත අධ්‍යක්ෂණය ප්‍රියල් ප්‍රනාන්දු මහතාගෙනි. ප්‍රසංගය සංවිධානය කරනු ලබන්නේ ආරි එගොඩවත්ත විසිනි.