‘ගරු කටානායකතුමනි’ වේදිකා නාට්‍යය නොවැම්බර් මස 09 වැනිදා බොරැල්ල පුංචි තියටර්හි

Saturday, නොවැම්බර් 9, 2019 - 09:30

උදයසිරි වික්‍රමරත්නගේ ‘ගරු කටානායකතුමනි’ වේදිකා නාට්‍යය නොවැම්බර් මස 09 වැනිදා බොරැල්ල පුංචි තියටර්හි වේදිකා ගතවෙයි. ‘සුද්දෙක් ඔබ අමතයි’, ‘361’ ඇතුළු වේදිකා නාට්‍ය කිහිපයක්ම ප්‍රේක්ෂකයාට රැගෙන ආ ඔහුගේ ‘ගරු කටානායකතුමනි’ නවමතම නාට්‍යයයි.