“යකඩ ඉටිපන්දම්”

Wednesday, නොවැම්බර් 13, 2019 - 11:30

 

‘මාගම් සෝලි’ නවකතාව ඇතුළු නවකතා රැසක් රචනා කළ සුමිත් නානායක්කාර ලියූ ‘යකඩ යක්කු’ නවකතාවේ දෙවන කොටස ‘යකඩ ඉටිපන්දම්’ මේ මස 13 වැනිදා මරදානේ, පූජ්‍ය ඇස්. මහින්ද හිමි මාවතේ දයාවංශ ජයකොඩි සහ සමාගමයේ නව පොත් මැදුරේදී ජනගත කෙරේ.

 

ප්‍රසාද් සමරතුංග - නිශ්ශංක විජේරත්න