දැකලා පුරුදු කෙනෙක් සංවාදය 14 දා

Thursday, නොවැම්බර් 14, 2019 - 10:00

 

දැකලා පුරුදු කෙනෙක් සිනමාපටය ප්‍රදර්ශනය සහ සිනමා සංවාදයක් මේ මස 14 වැනිදා ටවර්හෝල් රඟහල පදනම පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වේ. මේ සඳහා චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂ මලිත් හෑගොඩ ඇතුළු නිර්මාණ කණ්ඩායම සහභාගි වේ. නොමිලයේ පැවැත්වෙන මේ අවස්ථාව සඳහා සිනමා ලෝලීන්ට සංවිධාන කමිටුව මඟින් විවෘත ආරාධනාවක් කරනු ලබයි.

 

ප්‍රසාද් සමරතුංග - නිශ්ශංක විජේරත්න