මේක යකාගෙ කතාවක් දෙසැම්බර් 21 වැනිදා ටවර් රඟහලේ දී

Thursday, නොවැම්බර් 21, 2019 - 10:00

 

අල්ලපු ගෙදර, ජේලර් උන්නැහේ, නීරෝගේ රඟමඬල ආදී වේදිකා නාට්‍ය නිෂ්පාදනය කළ සිරිනාථ වික්‍රමසිංහ විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරනු ලබන ‘මේක යකාගෙ කතාවක්’ වේදිකා නාට්‍යයේ මුහුරත් උලෙළ පසුගිය දා සුදර්ශී ශාලාවේදී පැවැත්වුණි.

පී‍්‍රති නිලංග, ගාමිණී, ලක්ෂ්මන් අමරසේකර, නිමල් යටිවැල්ල, හාරුන් වික්‍රමසිංහ, සිරිනාථ වික්‍රමසිංහ, හිරුණී රණසිංහ, නිරෝෂා මෛත්‍රී, රුවන් මදනායක, පි‍්‍රයන්ත ඊශ්වර, නිරෝෂ් දිසානායක රංගනයෙන් දායක වන මෙහි නිෂ්පාදනය තුවාන් ජේ. නලවංශගෙනි. සිරිනාථ වික්‍රමසිංහයන් අධ්‍යක්ෂණයෙන් දායක වන මෙය පි‍්‍රයන්ත ඊශ්වරගේ රචනයකි. නිරෝෂ් දිසානායකගේ සංගීතයෙන් ඔපවත් වන මෙහි වේදිකා පරිපාලනය පී‍්‍රති නිලංගයන්ගේය.

‘මේක යකාගෙ කතාවක්’ දෙසැම්බර් 21 වැනිදා සවස මරදාන ටවර් රඟහලේ දී වේදිකාගත කෙරේ.

 

ප්‍රසාද් සමරතුංග - නිශ්ශංක විජේරත්න