වර්ෂ 2018 ක්වූ මාර්තු 22 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා
»

2018/03/25 - බංගලාදේශ විශේෂ සිනමා උලෙළක් 23 සිට 25 දක්වා තරංගනී ශාලාවේදී...

»

2018/03/24 - ‘ගී තෙර’ ප්‍රසංගය 24 වැනි දින බස්නාහිර පළාත් සෞන්දර්ය කලා නිකේතනයේදී

»

2018/03/23 - 'ලිහිනින් රෑන' මාර්තු 23 වැනි දින සවස 4.00 ට ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේදී

උත්පලාගේ තරු නාද රටා

උත්පලාගේ තරු නාද රටා

විශාරද උත්පලා සුමුදුමාලිගේ 'තරු නාද රටා' ප්‍රසංගය මාර්තු මස 10 වැනි දින ගම්පහ සුමේධ රංග ශාලාවේදී පස්වරු 7.30 ට පැවැත්වේ. එදින විශාරද උත්පලා සුමුදුමාලි, ප්‍රියා සූරියසේන, ඉසුරු ජයරත්න, සමන් ද සිල්වා ගීතවත් වේ. සංගීත නාද රටා මවන්නේ රූපවාහිනි වාද්‍ය වෘන්දයයි.