වර්ෂ 2018 ක්වූ මාර්තු 22 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා
»

2018/03/25 - බංගලාදේශ විශේෂ සිනමා උලෙළක් 23 සිට 25 දක්වා තරංගනී ශාලාවේදී...

»

2018/03/24 - ‘ගී තෙර’ ප්‍රසංගය 24 වැනි දින බස්නාහිර පළාත් සෞන්දර්ය කලා නිකේතනයේදී

»

2018/03/23 - 'ලිහිනින් රෑන' මාර්තු 23 වැනි දින සවස 4.00 ට ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේදී

ධවල භීෂණ සබරගමු සරසවියේ

ධවල භීෂණ සබරගමු සරසවියේ

ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායකගේ ධවල භීෂණ මෙම මස 14 වැනිදා සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයීය සමාජ විද්‍යා සහ භාෂා පීඨ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වේ.