වර්ෂ 2018 ක්වූ මැයි 27 වැනිදා ඉරිදා
»

2018/05/30 - කොළඹ ජාත්‍යන්තර නාට්‍ය උලෙළ මේ මස ලයනල් වෙන්ඩ්ට් රඟහලේදී

»

2018/06/30 - සන්ථව 2018 කාව්‍ය විචාර සම්මාන උලෙළ

කොළඹ ජාත්‍යන්තර නාට්‍ය උලෙළ මේ මස 23 වැනිදා ලයනල් වෙන්ඩ්ට් රඟහලේදී

කොළඹ ජාත්‍යන්තර නාට්‍ය උලෙළ මේ මස ලයනල් වෙන්ඩ්ට් රඟහලේදී

කොළඹ ජාත්‍යන්තර නාට්‍ය උලෙළ මේ මස 23 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිත ය. ඉන්ටර් ඇක්ට් ආර්ට් නාට්‍ය කණ්ඩායමේ ප්‍රධානී එම්. සෆීර්ගේ මූලිකත්වයෙන් ආරම්භ වුණු කොළඹ ජාත්‍යන්තර නාට්‍ය උලෙළ දේශීය විදේශීය නාට්‍යකරුවන් රැසකගේ සහභාගීත්වයෙන් දින හතක් මුළුල්ලේ කොළඹ 07 ලයනල් වෙන්ඩ්ට් රඟහලේදී වේදිකා ගතවෙයි. එහිදි නාට්‍ය උලෙළට සමගාමීව වැඩමුළු කිහිපයක් ද පැවැත්වෙයි.